«دریافت کد فعال سازی محصولات»

در پی تغییرات مکرر شماره تلفن گویا به دلیل تغییر زیرساخت های شرکت مخابرات در طی این سالها، از این پس فعال سازی محصولات فقط از طریق سایت شریف۲۴ انجام می شود.