«ورود به پروفایل»

  • صفحه کاربری مخصوص افرادی است که قبلا خریدی را از شریف ۲۴ انجام داده باشند.
  • چنانچه قبلا خریدی انجام داده اید اما رمز عبور خود را فعال نکرده اید به ایمیل خود مراجعه کرده ودر پیامی که قبلا از شریف 24 برای شما ارسال نموده است بر روی لینک فعال سازی رمز عبورکلیک کنید تا بتوانید از مزایای صفحه پروفایل خود بهره مند گردید.
  • چنانچه عملیات فعال سازی رمز عبور را انجام داده اید با تکمیل اطلاعات زیر به صفحه کاربری خود وارد شوید.